Na najbliższy piątek…

W związku z uroczystościami barbórkowymi i andrzejkowymi,
działając zgodnie kan. 87 § 1 KPK, udzielam wszystkim diecezjanom
oraz wiernym przebywającym na terenie diecezji gliwickiej
dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości
od pokarmów mięsnych w piątek 1 grudnia 2023 roku.

Jednocześnie tych wszystkich, którzy skorzystają z dyspensy
proszę  o modlitwę w intencji biednych
i o przekazanie im – w miarę możliwości – adwentowej jałmużny.

Z modlitwą i błogosławieństwem
† Sławomir Oder – Biskup Gliwicki

Króluj nam, Chryste!

W niedzielę Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata,
swoje patronalne święto obchodziła Liturgiczna Służba Ołtarza.
W czasie Mszy o godzinie 12:00 do grona Ministrantów
zostali przyjęci: Piotr Florek i Jakub Pukocz.

Cieszymy się z tego, że przy Ołtarzu pojawili się nowi chłopcy,
ale bardzo serdecznie dziękujemy
tym, którzy pełnią tą Służbę już od wielu miesięcy czy lat!

Czytaj dalej „Króluj nam, Chryste!”