Uwaga, (znowu) Akcja!

Z tegorocznego Orędzia na Wielki Post papieża Franciszka:
„sugeruję, aby Wielki Post
był również okresem decyzji wspólnotowych,
(…) zdolnych do zmiany codziennego życia ludzi i życia dzielnicy:
nawyków zakupowych, troski o stworzenie,
włączenia tych, których się nie dostrzega, lub pogardzanych”.

Czytaj dalej „Uwaga, (znowu) Akcja!”

O intencjach i składanych ofiarach

Mszę świętą można ofiarować zarówno za osobę zmarłą, jak i żyjącą;
w intencji ogólnej (np. za Kościół) lub prywatnej (np. za zdany egzamin);
błagalnej (z prośbą o coś) lub dziękczynnej (z podziękowaniem za coś).

Treść intencji mszalnej zależy oczywiście od zamawiającego,
ale warto zaznaczyć, że jako parafia zastrzegamy sobie prawo
do zmiany jej brzmienia.
Dlatego poniżej podajemy przykłady
właściwych intencji, które mogą pomóc w sformułowaniu własnej.
Bez wątpienia należą do nich:
*Do NSPJ przez wstawiennictwo MBNP w intencji (…)
z okazji (rocznicy urodzin, ślubu, imienin)
– z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
(oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny).
*Za zmarłego – w rocznicę śmierci, na pamiątkę urodzin, w dniu imienin.

Zamówienie Mszy świętej wiąże się
ze złożeniem dowolnej ofiary pieniężnej
,
której wysokość zależy od możliwości finansowych wiernego.

Warto zaznaczyć, że składana ofiara:
1) służy utrzymaniu kapłana
2) pokrywa koszty odprawienia Mszy świętej, takie jak:
– pensja organisty i kościelnego
– oświetlenie, ogrzewanie i utrzymanie czystości w kościele
– kwiaty przy ołtarzu, komunikanty, wino, itd.

SKŁADAJĄC WIĘC DOBROWOLNĄ OFIARĘ
– WEŹ TO WSZYSTKO POD UWAGĘ!

Zarys historii naszej parafii

Historię parafii rozpoczyna już tak naprawdę historia samego miejsca.
Dlatego u początku należy dostrzec, że Szombierki swoim początkiem
sięgają już XIV w., bowiem pierwsza wzmianka pochodzi z 1369 r.
(wieś o nazwie Schoenenberg). Nazwa tego miejsca ulegała zmianom. Schoeneberg przekształciło się później w Schomberg,
a w czasach po II wojnie światowej zmienione zostało na Chruszczów.
Po upadku komunizmu powrócono już do polskiej nazwy Szombierki,
kiedy to teren ten należał już do granic miasta Bytomia.

Czytaj dalej „Zarys historii naszej parafii”