Zarys historii naszej parafii

Historię parafii rozpoczyna już tak naprawdę historia samego miejsca.
Dlatego u początku należy dostrzec, że Szombierki swoim początkiem
sięgają już XIV w., bowiem pierwsza wzmianka pochodzi z 1369 r.
(wieś o nazwie Schoenenberg). Nazwa tego miejsca ulegała zmianom. Schoeneberg przekształciło się później w Schomberg,
a w czasach po II wojnie światowej zmienione zostało na Chruszczów.
Po upadku komunizmu powrócono już do polskiej nazwy Szombierki,
kiedy to teren ten należał już do granic miasta Bytomia.


Lokalna parafia powstaje dopiero w 1904 r.
Przez wcześniejsze stulecia społeczność należała do parafii
WNMP w Bytomiu, a później Trójcy Świętej w Bytomiu.
Pierwszą budowlą sakralną w obecnej dzielnicy Bytomia
była ośmioboczna kolumna, która stała na granicy osady.
Dane archiwalne pozwalają sądzić, że powstała ona prawdopodobnie w XVIII w. Nie przetrwała jednak do dnia dzisiejszego.
Ważnym obiektem religijnym w parafii jest statua Matki Bożej.
Pochodzi ona z 1862 r. i jest autorstwa znanego artysty Johanna Jandy,
który jest również wykonawcą takiej samej figury stojącej w Rudach
nieopodal starego opactwa cystersów i Sanktuarium MB Pokornej.
Szombierską „Panienkę” można odnaleźć za kościołem
od strony ul. Modrzewskiego.
W latach 1859–1862 wybudowano w Szombierkach kapliczkę
pw. św. Józefa i Narodzenia NMP, którą przedstawia poniższe zdjęcie.

Z czasem mała kapliczka przestała wystarczać
na potrzeby rozrastającej się społeczności Szombierek.
Zapadła decyzja o budowie kościoła parafialnego i erygowaniu parafii.
Podjęto ją w 1896 r. Budynek świątyni powstał w latach 1903–1904.
Głównymi fundatorami kościoła byli Hans i Joanna Schaffgotsch.
To właśnie Joanna dziedziczyła ogromny majątek po Karolu Goduli.
Dlatego nie dziwi fakt, że w 1909 r. szczątki Goduli
przewieziono z Wrocławia i złożono w krypcie tutejszego kościoła.
Architektem budowanej świątyni został
projektant Schaffgotschów Wilhelm Wieczorek.
Organy wykonała firma Rieger (instrument posiada 32 głosy),
natomiast witraże zlecono dwóm firmom:
Mayer’sche Königliche Hof und Kunstanstalt z Monachium
oraz Juliusza Hoppka z Bytomia.
Kościół został konsekrowany przez kard. Georga Koppa w 1905 r.
Warto dodać, że od 1903 r. w parafii posługiwały siostry elżbietanki,
których klasztor widać zdjęciu obok po prawej stronie kościoła.

Ich działalność w parafii niestety zakończyła się w 2016 roku.
Warto również nadmienić, że z parafii wywodzą się
bp Jan Kopiec (drugi biskup diecezji gliwickiej)
oraz abp Adrian Galbas SAC (arcybiskup metropolita katowicki).

Na przestrzeni lat funkcję proboszcza parafii sprawowali księża:
Alfred Dzryzga (1904–1937)
Ludwig Augustin (1937–1957)
Emil Kobierzycki (1957–1958)
Jerzy Doleżal (1958–1975)
Leopold Schwanzer CR (1975–1984)
Stefan Kasprzyk CR (1984–1993)
Stanisław Warchałowski CR (1993–2001)
Antoni Kopiec (od 2001 r. i obecnie).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *